切换到宽版
 • 447阅读
 • 5回复

[影片合集]的士速递 五部合集[国法双语].720p.BluRay.x264.DTS.AC3.2Audio-HDWinG 22.8G [复制链接]

上一主题 下一主题
 

b3&zjjQ  
*xx'@e|<;  
【译 名】的士速递/终极杀阵(台)/出租车司 /的士速逮 1tEgl\u\  
【片 名】Taxi a]JYDq`,3  
【年 代】1998 "cE7 5  
【国 家】法国 3c#BKHNC  
【类 别】动作/犯罪/喜剧 c(3~0Yr  
【分 级】Hong Kong:IIA M>wYD\oeg  
【IMDB评分】6.8/10 from 43,933 users k$R~R-'  
【片 长】86min j~2 {lCT  
【语 言】法语/德语/韩语/葡萄牙语 y6ECdVF  
【导 演】吉拉尔·皮雷 Gérard Pirès )IP,;<  
【编 剧】吕克·贝松   Luc Besson B-?6M6#  
【演 员】萨米·纳塞利 Samy Naceri  ....Daniel Morales "Q}#^h]F  
   佛瑞德瑞克·迪分索 Frédéric Diefenthal  ....Émilien Coutant-Kerbalec |'.*K]Yp  
   玛丽昂·歌迪亚 Marion Cotillard  ....Lilly Bertineau [>+4^&  
   伯纳尔·法西 Bernard Farcy  ....Commissaire Gibert ^nT/i .#_  
   爱德华·蒙多特 Edouard Montoute  ....Alain %824Cqdc  
   理查德·塞梅尔 Richard Sammel  ....1st German Gangster Od)Uv1  
   Manuela Gourary  ....Camille Coutant-Kerbalec `> 7; !  
   艾玛·韦克伦德 Emma Wiklund  ....Petra j#X.KM  
   Georges Neri  ....Joe ;;_,~pI?k  
   Guy Quang  ....Pizza Joe motorcyclist 3B1XZm  
   Maurice Murcia  ....Pensioned Taxi Driver *"+=K,#D  
   Sabine Bail  ....Femme Préfecture ^ssK  
   Dan Herzberg  ....Paulo :}Xll#.,m  
   Sébastien Thiery  ....Driving Instructor $h2){*5E{  
   Eric Bérenger  ....Butcher n G,A@/N  
   Philippe Du Janerand  ....Passenger To Airport k52/w)Ro,$  
   Christophe Fesquet  ....Flic Radar 1 ^WHE$4U`  
   Gérard Vantaggioli  ....Flic Radar 2 ) brVduB  
   Tara Römer  ....Collègue Emilien 4iqoR$3Fc  
   Christian Mazucchini  ....Pilote Ringard 1 -(~.6WnhS  
   Guillaume Lanson  ....Pilote Ringard 2 S/}2;\Xm  
   Sébastien Pons  ....Akim txJr;  
   Malek Bechar  ....Rachid 931bA&SL=/  
   Gérard Dubouche  ....Chauffeur Gibert "oTHq]Ku  
   Niels Dubost  ....2nd German Gangster un)4eo!7  
   Franck Libert  ....3rd German Gangster I(]}XZq  
   Dominique Noé  ....Ministre cQ/5qg  
   Pierre Brichese  ....Chauffeur `e(c^z#  
   Stephan Chrisz  ....4th German Gangster ^"VJd[Hn  
   Paul Fructus  ....Patron Bar Krüger r;/4F/6"  
   Grégory Knop  ....Kruger udxFz2>_l$  
   Denis Braccini  ....Chef Pompier Uo-)pFN^  
   Bernard Destouches  ....Flic Barrage Valises 52Sa KA[  
   Emilio Martínez  ....Nettoyeur Banque 2 VYu~26Zr  
   Catherine Alias  ....Femme Nettoyeur W0y '5`  
   Stéphane Algoud  ....Jimmy ^M3~^lV  
   Thierry Melia  ....Caissier Banque DQNnNsP:M-  
   Jérôme Leleu  ....Jean Bat zA K+8{,  
   Jean-Francois Palaccio  ....Jeune Flic Mérris 1QqYQafA  
   Henri Masini  ....Vieux Flic Mérris "JVkVp[5D+  
   Jean-Baptiste Chaudoul  ....Flic Feu Rouge No. 13 u}>#Eb  
   Paul Silve  ....Préfet o 4`hY/<t  
   Didier Gayral  ....Cas 1er Carton ;,$NAejgd  
   Stéphane Eichenholc  ....Flic Radar 3 [OjF[1I)u  
Ipf|")*  
【剧 情】 Y&[1`:-~-  
~J5+i9T. )  
 达尼埃原本足马赛一家披萨饼店的送货员。他经常驾驶着自己的摩托车,飞驰电掣般地穿梭于马赛街头,而且不断刷新自己的车速纪录。直到有一天,他发现摩托车已经限制了他飞车技术的进一步发挥,于是他放弃了送货员的工作,应聘到一家出租车公司,当上了一名出租车司机。达尼埃热情豁达,头脑机敏过人。同事和朋友们都很敬重他,女友莉莉对他更足爱慕不已。每当遇上乘客需要帮助,他总会热情地伸出援助之手。其间偶尔还要施展飞车技能,过把飞车瘾,其车速之快,令交通警察难以记下他的汽车牌号。 |M>eEE*F<  
c ;%_EN%  
 一天,在菜市场附近,达尼埃遇上了购物回家的卡米勒太太。乐于助人的达尼埃不仅安全地将卡米勒太太送回家,还热心地帮助将食品送到楼上,给卡米勒太太留下了很深的印象。 K\>tA)IPSV  
dA-2%u J  
 千米勒太太的独生子埃米利安在警察局工作。他是个电脑迷,还热衷于维修电器设备,但偏偏对驾驶汽车一窍不通,虽然已经考了8次驾驶执照。但仍不能过关,这让他心灰意冷,情绪低落:这天为了赶时间,埃米利安决定乘出租车去上班,于是卡米勒太太打电话请来了达尼埃。途中交谈间,埃米利安发现达尼埃对警察很有成见。口口声声讨厌警察,遂没敢暴露自己的真实身份,谎称是到警察局安装电脑。为了不耽误埃米利安上班,达尼埃便开起了飞车。由于超速行驶,严重违章,力口之达尼埃对警察的轻蔑之辞,惹得埃米利安恼羞成怒。所以当达尼埃准时将他送到警察局时,埃米利安不仅没有表示感谢,反而向达尼安亮出了警察的证件,,声明达尼埃只要为警察局服务一个月,超速行驶之事就能一笔勾销。此时目瞪口呆的达尼埃,只好乖乖地成了埃米利安的“俘虏”。 +J_c'ChN  
|>27'#JC  
 原来,埃米利安正在为破获一起飞车抢劫银行的案件所困扰。一伙匪徒先后7次洗劫了马赛几家大银行,但由于他们的交通工具非常先进,且飞车技能极高,以致警察局制订的擒匪计划屡屡失手、警察局的干员们为此承受了极大的压力。与此同时,埃米利安还承受着个人感情的压力。他深爱着女同事贝塔,但贝塔身材高大,且工作成绩优异,令个子矮小,战绩平平的埃米利安更显得渺小无能。为了早日擒住劫匪,也为了赢得贝塔的青睐,埃米利安一直竭尽全力,努力工作:此次他意外地抓到飞车手达尼埃,令埃米利安如获至宝,他决定借达尼埃的一技之长,将劫匪一网打尽。 b^ L \>3  
]Oh@,V8  
 这对原本水火难容的年轻人渐渐地相互了解,发现了彼此很多长处,并成为了患难与共的知心朋友。二人很快就掌握了劫匪的底细和作案规律,并制定了一套缜密大胆的行动计划。 * 1T&  
/d0K7F  
 此时,贪婪成性的劫匪又.出动了,但他们那里知道,就在他们为再次抢劫得手而洋洋得意之时, 已经进入了警察局布下的圈套。而达尼埃则调动所有的飞车伙伴,将劫匪引上了一条尚未竣工的高速公路…… 4oK?-|=?  
~u)}ScTp  
 作恶多端的劫匪终于受到了法律的制裁,达尼埃和埃米利安则受到了政府的嘉奖。达尼埃不仅获得了一辆心仪已久的赛车,而且正式成为了赛车队的车手。而埃米利安也终于赢得了贝塔和同事们的尊敬。 *n; !G8\  
cmBB[pk\  
【幕后制作】 DamC F  
ZZWD8 AX  
 这部由吕克·贝松编剧和监制的动作片以追车场景著称,尤其是结局时那场穿越马赛街道的戏。影片的风格介于电子游戏和卡通,女性角色纯粹是装饰品。2000年推出续集,换了导演,坏人被设计成日本黑帮。叙事更为流畅,但精华依然是追车戏。 ?;KKw*  
.EpV;xq}  
【获 奖】 Q<z_/ j9  
H]Cy=Zi"  
第24届 (1999) 法国恺撒奖 César Awards, France L>MLi3{  
A&s:\3*Kh  
获奖 4S,`bnmB  
0F@"b{&0  
·凯撒奖-最佳声效 Vincent Tulli , Vincent Arnardi  0rh]]kj  
·凯撒奖-最佳剪辑 Véronique Lange  pM x  
 i7 ] 4W  
提名 aki _RG>U'  
nFE4qm  
·凯撒奖-最佳影片 9w"h  
·凯撒奖-最佳导演 吉拉尔·皮雷 Gérard Pirès  wyp|qIS;  
·凯撒奖-最佳新人男演员 萨米·纳塞利 Samy Naceri  >G);j@Q  
·凯撒奖-最佳新人女演员 玛丽昂·歌迪亚 Marion Cotillard  W;_nK4$%'  
·凯撒奖-最佳配乐 Akhenaton  z)'Mk[  
UH]l9Aq$P  
Taxi.1998.720p.BluRay.x264.DTS.AC3.2Audio-HDWinG =Qh\D  
AP [|Ta  
------------------------------MEDiA iNFO-------------------------------- NxjB/N  
eyefWn&  
SOURCE TYPE.....: FRA 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1 pF&( 7u  
ViDEO BiTRATE...: x264 L4.1 High 2pass @ 6809 kbps #6ri-n  
FRAME RATE......: 23.976 fps + hn+K1  
AUDiO-1.........: French DTS 5.1 @ 1509 kbps (From DTS-HD MA 5.1 Core) b}0,\B%  
AUDiO-2.........: Mandarin DD 5.1 @ 448 kbps (Thx ifting) VGtC)mG8)  
SUBTiTLE........: Eng FQT~pfY  
Chapters........: Yes ElS9?Q+  
RUNTiME.........: 01:29:50.302 :{qv~&+C  
ASPECT RATiO....: 2.35:1 gfsI6/Y  
RESOLUTiON......: 1280 x 544 TftHwe):V  
FilE SiZE.......: 5.50 GB T;@;R %  
I([!]z  
------------------------------iMDB iNFO-------------------------------- |3F02  
?z}=B  
iMDB URL........: http://www.imdb.com/title/tt0152930/ ! vP[;6  
iMDB RATiNG.....: 6.8/10 (From 43,835 votes) s >e=?W  
GENRE...........: Action | Comedy | Crime 7s"< 'cx_F  
K3m]%m2\  
------------------------------RELEASE iNFO-------------------------------- !lEY=1nHOJ  
G:<`moKgL  
THEATER DATE....: 1998/04/08 (France) .{ 44a$)  
RELEASE DATE....: 2013/08/23 2r mSo&3@s  
ENCODER.........: waiting @ HDWinG wSb 1"a  
b`)){LR  
------------------------------X264 iNFO-------------------------------- $rz=6h  
V+Cwzc^j  
x264 [info]: frame I:692   Avg QP:18.88  size: 101676 -QOw8vm  
x264 [info]: frame P:31122 Avg QP:20.18  size: 54020 _7IKzUn9g[  
x264 [info]: frame B:97425 Avg QP:21.81  size: 29119 j{Hao\F8  
x264 [info]: consecutive B-frames:  3.0%  4.4%  9.7% 24.6% 17.9% 31.9%  4.8%  2.3%  1.4% 9;Itqe{8w  
d*A*y^OD  
encoded 129239 frames, 6.04 fps, 6809.92 kb/s 4D[ '^q  
(7XCA,KTGI  
^&bRX4pYo  
Vl_:c75"  

只看该作者 1 发表于: 01-07
dn }`i  
wE@'ap#  
◎译 名 的士速递2/的士速逮2/终极杀阵2 $ &P >r  
◎片 名 Taxi 2   LJOr!rWi  
◎年 代 2000 7zHh@ B:]  
◎国 家 法国 /[6j)HIS  
◎类 别 动作/喜剧/犯罪 I!>\#K  
◎语 言 法语 j'aHF#_  
◎IMDB评分  6.3/10 from 28,765 users   /F4pb]U!*  
◎片 长 88 Mins  C_4)=#@GU  
◎导 演 热拉尔·克瓦兹克 Gérard Krawczyk H(Q.a=&4!p  
◎主 演 萨米·纳塞利 Samy Naceri  ....Daniel Morales *;m5'}jsy  
   佛瑞德瑞克·迪分索 Frédéric Diefenthal  ....Émilien Coutant-Kerbalec WdZ:K,  
   玛丽昂·歌迪亚 Marion Cotillard  ....Lilly Bertineau Ov UI@,Ef  
   伯纳尔·法西 Bernard Farcy  ....Commissaire Gibert AgRjr"hF*e  
   Frédérique Tirmont  ....Mother 5Q 'i2*j  
   让-查理斯通·博夫特 Jean-Christophe Bouvet  ....Gen. Edmond Bertineau 5 *E#*H  
   Marc Faure  ....French minister rHf&:~  
   Hirata Haruhiko  ....Japanese minister Zum0J{l h  
   爱德华·蒙多特 Edouard Montoute  ....Alain V^hE}`>z&  
   Tsuyu Shimizu  ....Yuli (as Tsuyu) /;tPNp{!dw  
   Ko Suzuki  ....Katano ,SQZD,3v4  
   多米尼克·加维尔 Dominique Chevalier  ....Traffic controller zfc3)7  
   Kentaro Yuji Yamashita  ....Yakuza u ~3%bJ]  
   Hiro Uchiyama  ....Master hypnotist k51Eyy50(  
   吕克·贝松 Luc Besson  ....Boatowner (uncredited) f)g7 3=  
   Onochi Seietsu  ....Master hypnotist H-3Eo#b#  
   François Cottrelle  ....Plainclothes cop at airport {0;3W7  
   艾玛·韦克伦德 Emma Wiklund  ....Petra &z]K\-xp  
   Jean-Louis Schlesser  ....Jean-Louis %0$qP0|`3I  
   Henri Magne  ....Co-pilot { .*y  
   笈田吉 Yoshi Oida  ....Yuke Tsumoto Z0`T\ay  
   Michel Muller  ....Pregnant woman‘s husband E;d7ch  
?%VI{[y#>  
◎简 介 52. >+GC  
R-Z~V  
   创下法国电影史上最卖座观影人次最多的法国电影《终极杀阵》又来了这一次不但要我们享受时速306的终极快感笑料场面更是满点。卢贝松继去年夏天《终极杀阵》动作新喜剧后再一次原班人马出发开创另一波视觉新风格绝对让你耳目一新 P i Fm|  
R|f~>JUF  
 日本国防部长行将访问法国目的是与法国签订数以亿计的国防合约。法国反恐怖组织严阵以待而虎视眈眈的日本山口组却布下天罗地网誓要将这个日本国防部长手到擒来。计程车司机丹尼及其警察好友艾慕良再次卷入速逮危险任务由法国南部马赛一直追到巴黎以时速306公里与绑架份子斗速度、斗身手火并到底一幕幕娱乐爆炸的飞车特技场面一挞即发…… `'\t$nU  
y!5$/`AF  
 全片剧情紧凑而且笑点不断一开场丹尼尔就以高超的驾驶技术赢过了正式的赛车手得到全场的欢呼。而一件简简单单的生产事件也被丹尼尔妙语如珠却不直捣核心的回答弄得既暧昧又让人啼笑皆非。丹尼尔与艾米里更是全片的灵魂人物由聪明又快言快语的丹尼尔来担当计程车司机不但令人难以置信更让人对他那款超级计程车垂涎三尺。而艾米里的天真与白痴更是绝配两人一搭一唱再加上艾玛萧柏格所饰演的女警极端的冲突性让人不禁拍案叫绝。法国片的幽默一直是令人激赏的和好莱坞式奉低级为趣味的方式大异其趣喜爱喜剧的人一定不可错过这部让你从头笑到尾的好片。 4*aZ>R2hO  
5C"QE8R o  
 全片飞车画面逼真且震撼更难得的是这些都不是电脑特效所作出来的是请到法国知名赛车手史雷斯尔与席丹担任技术指导才能创造出如此刺激的画面。但纵使安全措施已经做得很好了在拍片期间还是造成一名摄影师丧生的意外更突显了这部影片的高难度。 dJv!Dts')C  
%0 #XPc("  
 为了方便各种角度的拍摄片中机关重重帅气十足的计程车事实上是由 6部具备不同性能的车拼凑拍摄而成有些耐撞、有的玻璃是半黑半透明还有会飞行的版本导演也说明计程车搭降落伞从天而降的那幕戏其实是在后制时以3D动画将白色Taxi贴上这是由于法国规定军机只能空降军方用品因此当时以降落伞空投的是军车。 [HN|\afz  
<BSc* 9Q  
 自从《Taxi》和《Taxi2》在法国开出亮眼的票房无论是导演或是片中演员的演出机会均大大提高导演杰哈卡胡奇表示在《Taxi2》之后他有多部影片的选择机会而他下一部作品将会是在意大利拍摄一部古装的电影而饰演脱线警探的佛瑞德瑞克迪分索则和苏菲玛索合作一部类似《神鬼传奇》的电影而帅气美艳的女警探艾现萧柏格也正在极积的洽谈新片范围甚至包括了瑞士文的演出。 "+zCS|  
_;4 [Q1  
 除了参与演出的演员星运大开外《Taxi2》在法国的计程车界也掀起一阵旋风导演表示年轻一辈的运将无不将片中的运将沙米纳西利当成偶像但飙车是违法的因此法国的计程车并不像片中那么危险。而最高兴的该算是车商随著电影的上映Peugeot406在法销售数定大量提高而且很多人就是指定要片中那台白色的车款。 XxDaz1  
.i^7|o:  
Taxi.2.2000.720p.BluRay.x264.DTS.AC3.2Audio-HDWinG 4O:W#bx  
xr7+$:>a  
------------------------------MEDiA iNFO-------------------------------- vsL[*OeI  
*xE,sj+(  
SOURCE TYPE.....: 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1 f30Pi1/h=c  
ViDEO BiTRATE...: x264 L4.1 High 2pass @ 8000 kbps 4CQ"8k(S"  
FRAME RATE......: 24.000 fps |7B!^ K  
AUDiO-1.........: French DTS 5.1 @ 1509 kbps (From DTS-HD MA 5.1 Core) x!_<z''  
AUDiO-2.........: Mandarin DD 5.1 @ 640 kbps Q#(GI2F2#  
SUBTiTLE........: Chs/Cht/Chs&Fre/Cht&Fre RNPbH.  
Chapters........: Yes Sa"9^_.2#  
RUNTiME.........: 01:28:25.000 __[xD\ES  
ASPECT RATiO....: 2.35:1 EZ.!rh~+  
RESOLUTiON......: 1280 x 544 m%"uPv\  
FilE SiZE.......: 6.30 GB _/S?#  
3+J0!FVla  
------------------------------iMDB iNFO-------------------------------- M7>(hVEAW'  
3x~{QG5Gn  
iMDB URL........: http://www.imdb.com/title/tt0183869/ n6(i`{i  
iMDB RATiNG.....: 6.3/10 (From 30,574 votes) x f4{r+  
GENRE...........:Action | Comedy | Crime tA$)cg+.  
c9j*n;Q  
------------------------------RELEASE iNFO-------------------------------- KOg?FmD  
h;V,n  
THEATER DATE....: 2000/03/29 (France) 8F)G7 H ,  
RELEASE DATE....: 2013/11/30 y fSM  
ENCODER.........: waiting @ HDWinG v(l eide  
-[OXSaf6  
------------------------------X264 iNFO-------------------------------- wh:1PP  
e4I^!5)N  
x264 [info]: frame I:1122  Avg QP:18.25  size:113498 g\GdkiIj  
x264 [info]: frame P:31214 Avg QP:19.64  size: 64497 ;eigOU]  
x264 [info]: frame B:94985 Avg QP:21.32  size: 33303 `]$?uQ  
x264 [info]: consecutive B-frames:  3.8%  4.8% 11.4% 21.3% 16.3% 34.3%  5.8%  1.1%  1.2% >QHo@Zqj(  
19(Dj&x  
encoded 127321 frames, 5.65 fps, 7998.19 kb/s w(1Gi$Z(Q)  
gPzL*6OS A  
qQxz(}REu9  

只看该作者 2 发表于: 01-07
va{#RnU  
p{;i& HNdp  
译名 的士速递3/的士速逮3/终极杀阵3 yOHXY&  
片名 Taxi 3 G`]w? Di4  
年代 2004 'Am-vhpm  
导演:杰哈德·克劳切克Gérard Krawczyk utO.WfWP  
主演:弗雷德里克·迪方多Frédéric Diefenthal——埃米连 ^nDal':*  
  萨米·那瑟里Samy Naceri——丹尼尔 )c tr"&-  
  玛丽蓉·科蒂拉Marion Cotillard——莉莉 XYbyOM VI  
  艾玛·西奥伯格Emma Sjoberg——贝特拉 W=-|`  
  伯纳尔·法西Bernard Farcy——于贝尔 A|x:UQlu  
  白灵Bai Ling——裘 9q4_j  
上 映: 2004年( 法国 ) H30OUrD  
地 区: 法国 ( 拍摄地 ) <O857 j  
对 白:英语 LPE)  
颜 色: 彩色 [e"RTTRfZ  
时 长: 124 分钟 ,jh~;, w2  
类 型: 喜剧 爱情 RtF8A5ys  
分 级: 美国:PG-13 英国:12A 法国:13 CB}BQd  
字 幕: 中文 E8[XG2ye  
m/${8  
[剧情] .)PqN s:  
!L\'Mk/=A  
 莉莉受不了丹尼尔爱车如命,搬回了父母家;贝特拉整天跟艾米连闹别扭,搞得埃米连不敢回家,整天躲在警察局里。 `1'5j "v  
 华裔和欧洲人的联合犯罪集团在圣诞节期间大肆活动,他们假扮圣诞老人,把马赛搅得天翻地覆。 f]_mzF=&  
12gw#J/)9h  
 高大但不威猛的警察局长于贝尔部署手下进行“白雪行动”,却不知道他身边的混血女记者“裘”就是盗贼团的首领。“裘”拿到了警察局在圣诞期间的各种部署资料,马赛警察自然屡战屡败,丢尽面子。 $p6N|p  
*6*-WV6  
 影片两位主角、无牌司机和笨蛋警察顾不上抓贼,他们的女友都怀了孕,还都跟他们闹翻了。两人正在车里对诉衷肠,却碰上了一个在凌晨出没的圣诞老人,两人追踪到盗贼团巢穴,埃米连再次掉进垃圾桶,被盗贼们抓住。 y lL8+7W  
h`?k.{})M  
 虽然丹尼尔在码头仓库里救出了埃米连,但局长却被“裘”耍了,盗贼们从警察合围中逃之夭夭(这一段很搞笑的,满街跑圣诞老人)。“白雪行动”失败,盗贼团逃往法国-瑞士边境。 T_ ^C#>  
v}`1)BUeF  
 为了夺回贝特拉送给埃米连的手机,两搭档开车追到法瑞边境的滑雪胜地,终于找到正准备越境的盗贼团。他们急召救兵,将军岳父和警察局长率领空降兵赶到,抓住盗贼团。埃米连夺回了宝贝手机,丹尼尔除了又作了次无名英雄之外,捎带脚还拿了个滑雪比赛冠军。 j@P5(3r  
qZ\ L  
Taxi.3.2003.720p.BluRay.x264.DTS.AC3.2Audio-HDWinG ! zfFt;  
%8D?$v"#Z  
------------------------------MEDiA iNFO-------------------------------- k,_i#9 X  
sv=^k(d3  
SOURCE TYPE.....: 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1 XS/n>C  
ViDEO BiTRATE...: x264 L4.1 High 2pass @ 7300 kbps rWr/p^~  
FRAME RATE......: 24.000 fps h3 @s2 fK  
AUDiO-1.........: French DTS 5.1 @ 1509 kbps (From DTS-HD MA 5.1 Core) f)Y  
AUDiO-2.........: Mandarin DD 2.0 @ 448 kbps >h7$v~nra  
SUBTiTLE........: Chs/Cht/Chs&Fre/Cht&Fre W8* 2;F]  
Chapters........: Yes 8ui=2k(  
RUNTiME.........: 01:27:23.958 JK^[{1 JI  
ASPECT RATiO....: 2.35:1 dQ6GhS ~  
RESOLUTiON......: 1280 x 544 ~07RFR  
FilE SiZE.......: 5.50 GB Yw^ Gti'<  
Wm>b3:  
------------------------------iMDB iNFO-------------------------------- H-a^BZ&iU  
`vEqj v  
iMDB URL........: http://www.imdb.com/title/tt0295721/ [Yvsa,2  
iMDB RATiNG.....: 5.5/10 (From 22,919 votes) u+DX$#-n!]  
GENRE...........: Action | Comedy >Z"9rF2SW  
m<FK;   
------------------------------RELEASE iNFO-------------------------------- #~e 9h9  
)Pa*+ew7  
THEATER DATE....: 2003/01/29 (France) 0BXs&i-TP5  
RELEASE DATE....:2013/11/30 A\g%  
ENCODER.........: waiting @ HDWinG Bm<^rhJ9  
`]&*`9IK{  
------------------------------X264 iNFO-------------------------------- ,RN|d0dE  
lPp6 pVr  
x264 [info]: frame I:1263  Avg QP:18.27  size:113270 EE9vk*[@C  
x264 [info]: frame P:28261 Avg QP:19.56  size: 60404 "aA_(Ydzj  
x264 [info]: frame B:96332 Avg QP:21.26  size: 30444 ||fvKyKW>  
x264 [info]: consecutive B-frames:  2.9%  3.5%  9.6% 17.6% 16.3% 38.9%  6.9%  1.8%  2.6% Mk "vv k  
SJ[AiHR  
encoded 125856 frames, 6.37 fps, 7296.52 kb/s @#CF".fuN>  
D"` [6EN[  
&%:*\_2s  

只看该作者 3 发表于: 01-07
ad^7t<a}<  
pp{Za@j  
◎译 名 的士速递4/终极杀阵4/计程车4 ssVO+ T  
◎片 名 Taxi 4 ?3bUE\p  
◎年 代 2007 sM)qzO2wh  
◎国 家 法国 :A%|'HxH3  
◎类 别 动作/喜剧 ,c#IxB/0  
◎语 言 法语 iHy=92/Ww  
◎IMDB评分 5.1/10 (1,540 votes) a1]@&D r  
◎片 长 01:30:55 w'[lIEP 2$  
◎导 演 热拉尔·克瓦兹克 Gérard Krawczyk Dohq@+] O  
◎主 演 伯纳尔·法西 Bernard Farcy t}LV[bj1u  
   佛瑞德瑞克·迪分索 Frédéric Diefenthal ..... Emilien Coutant-Kerbalec &|('z\k  
   Djibril Cissé ?c7 12a ?  
   让-查理斯通·博夫特 Jean-Christophe Bouvet ..... Gen. Edmond Bertineau i=$##  
   爱德华·蒙多特 Edouard Montoute e(7F| G*  
   萨米·纳塞利 Samy Naceri ..... Daniel Morales GtcY){7  
   Emma Sj?berg ..... Petra l \~w(8g<A  
   Fran?ois Damiens r )8[LN-  
P/;sZo  
◎简 介 7FL!([S5i  
s5 ? 1w  
 首部《计程车》影片自1998年推出以来卖座极佳。《计程车第四集》仍然使用《计程车》系列片里所有的喜剧材料:譬如足球、飙车、马赛式笨警察摆乌龙等。第四集特别发挥大众化的喜剧幽默。警探埃米利安·古当-凯尔巴莱克和计程车司机达尼埃尔·莫拉莱斯都已成为年轻的爸爸。老是作蠢事的警探埃米利安与一名诡计多端的邪恶罪犯斗智斗力,身陷危境,达尼埃尔驾着他的计程车飞奔拯救他。 E!.>*`)?.  
j'Ry.8}  
Taxi.4.2007.Director's Cut.720p.BluRay.x264.DTS.AC3.2Audio-HDWinG "N'tmzifh  
ab ?  
------------------------------MEDiA iNFO-------------------------------- ^Glmg}>q  
}3sj{:z{  
SOURCE TYPE.....: GerFra 1080p Blu-ray VC-1 DTS-HD MA 5.1 !yAlb#yu  
ViDEO BiTRATE...: x264 L4.1 High 2pass @ 5800 kbps n}?XFx!%  
FRAME RATE......: 23.976 fps : vN'eL|#  
AUDiO-1.........: French DTS 5.1 @ 1509 kbps (From DTS-HD MA 5.1 Core) "~~Js~  
AUDiO-2.........: Mandarin DD 5.1 @ 448 kbps 6gz !K"S  
SUBTiTLE........:Chs/Cht rEwEdyK  
Chapters........: Yes ;=goIsk{Q  
RUNTiME.........: 01:37:26.632 M0[7>N _  
ASPECT RATiO....: 2.35:1 7b7~ D +b  
RESOLUTiON......: 1280 x 544 WW33ZJ  
FilE SiZE.......: 5.20 GB 0BF'@r";  
uan%j]|q%  
------------------------------iMDB iNFO-------------------------------- 1} 1.5[4d  
'0QrM,B9  
iMDB URL........: http://www.imdb.com/title/tt0804540 C f@~W)K  
iMDB RATiNG.....: 5.3/10 (From 13,773 votes) ^ NZq1c  
GENRE...........: Action | Comedy OwXw9  
G9'Wo.$ t  
------------------------------RELEASE iNFO-------------------------------- $#R@x.=  
WGwpryaya  
THEATER DATE....: 2007/02/14 (France) eUP.:(E  
RELEASE DATE....: 2013/11/30 Fc{M N"  
ENCODER.........: waiting @ HDWinG ykFm$ 0m+I  
;Fw{p{7<  
------------------------------X264 iNFO-------------------------------- V$U#'G>m  
;vM&se63  
x264 [info]: frame I:1929  Avg QP:16.41  size:116498 fBtTJ+51}  
x264 [info]: frame P:35166 Avg QP:17.47  size: 51427 xUT]6T0dB  
x264 [info]: frame B:103085 Avg QP:19.63  size:21358 S]_iobWK  
x264 [info]: consecutive B-frames:  3.8%  7.5%  8.8% 27.4% 16.7% 30.1%  3.8%  1.1%  0.8% 9H^$cM9C  
{4 B{~Qe;  
encoded 140180 frames, 7.85 fps, 5794.65 kb/s # .1+-^TQk  
} a#RX$d&  
jz CA2N%  

只看该作者 4 发表于: 01-07
下载地址 Xtk3~@  
$cSmubZK  
Taxi.Quadrilogy.1998-2007.720p.BluRay.x264.DTS.AC3.2Audio-HDWinG.torrent (134 K) 下载次数:1

只看该作者 5 发表于: 09-15
dAL3.%  
94Ud@F9d5  
◎译 名 的士速递5/终极杀阵5(台)/出租车5 *_1[[~Aw  
D L{R|3{N  
◎片 名 Taxi 5 !,Nwts>m  
;#&fgj  
◎年 代 2018 EY=FDlV  
R-  
◎产 地 法国 gRAC d&)  
WDkuB  
◎类 别 喜剧/动作/犯罪 _y vLu j  
l}rS{+:wK  
◎语 言 法语/意大利语 ?gSSli[  
J-V49X#  
◎上映日期 2018-04-11(法国)/2018-08-03(中国大陆) pZk6 w1d!  
}"_j0ax  
◎IMDb评分  5.1/10 from 1,466 users *V1J4 u  
Qf xH9_  
◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt7238392/ }H RK?.Vj:  
O> c$sL0g  
◎豆瓣评分 6.2/10 from 1,565 users 0y~<%`~  
Hx2En:^Gf  
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/27615564/ =P`~t<ajB  
_<zfQZai  
◎BT之家整理 http://www.btbtt.co c0ez/q1S  
I :)W*SK  
◎片 长 100分钟(中国大陆)/102分钟 V*RdDF7  
\.#p_U5In  
◎导 演 弗兰克·盖思堂彼得 Franck Gastambide `uo, __y  
i ev>9j  
◎主 演 弗兰克·盖思堂彼得 Franck Gastambide <G ~>~L.E  
KrcgIB8X  
   马利克·班泽拉 Malik Bentalha TWd;EnNM  
v,OpTu:1  
   伯纳尔·法西 Bernard Farcy iiG f'@/  
{6G?[ `&ca  
   塞尔维托·埃斯波西多 Salvatore Esposito &|Np0R  
;o-yQmdh  
   萨巴纳·奥扎尼 Sabrina Ouazani nfdq y)  
uD9|.P}  
   爱德华·蒙多特 Edouard Montoute /i_ @  
"TS  
   朗齐·贝迪亚 Ramzy Bedia wy,p&g)>  
'ZP)cI:+X  
   茂萨·马斯克里 Moussa Maaskri 831JwS R  
bKDA!R2  
   夏洛特·加布里斯 Charlotte Gabris 89~ =eY  
 dy>!KO  
7KjUW\mN2Z  
◎简 介 Uf\nFB? ^  
%|"g/2sF[G  
 巴黎警官西尔万(弗兰克·盖思堂彼得 饰)因执行任务的方式过于激进,被调任马赛 社区警局。赴任第一天,便遇到意大利超跑帮抢劫珠宝,劫匪驾驶着法拉利风驰电 掣,让西尔万和“各怀绝技”的警员们“望尘莫及”、出尽洋相。正当西尔万一筹 莫展之际,他结识了憨厚莽撞的出租车司机埃迪(马利克·班泽拉 饰)。两人毫无默 契,却要合力抓捕疑犯,一场状况频出、笑料横行的猫鼠游戏即刻展开...... D y-S98Y  
MJ{%4S{K,p  
https://www.imdb.com/title/tt2114504/ XORk!m|  
'gso'&Uaj  
Source : FHD Bluray &M />tE Z)  
>~nF=  
Format                                  : Matroska I97yt[,Yy  
File size                                : 10.4 GiB \ I`p|&vG  
Duration                                : 1 h 41 min vZj`|  
Overall bit rate mode                    : Variable O) atNE  
Overall bit rate                        : 14.7 Mb/s ~b~2 >c9  
Video zDTv\3rZ4X  
Format                                  : AVC/x264 tw=oH9c80  
Bit rate                                : 10 000 kb/s 790-)\:CY  
Width                                    : 1 920 pixels % ps$qB'  
Height                                  : 800 pixels ]D 2u deg  
[K/m  
Audio LOy0hN-$b  
Audio #1 KhbYr$  
Format                                  : TrueHD ufV!+$C)is  
Format profile                          : TrueHD+Atmos / TrueHD Q]/Uq~m C  
Bit rate                                : 3 966 kb/s [U@; \V$  
Maximum bit rate                        : 6 201 kb/s {LHR!~d}5f  
Channel(s)                              : Object Based / 8 channels <^?1uzxH8A  
Language                                : French tCG76LH  
-_ C#wtC  
Subtitles y !$alE  
French 8I;XS14Q  
EZ;"'4;W  
Chapters : Yes                                         "XgmuSQ!  
Sample Included C'yppl%  
Sq\(pfv o  
ew _-Eb  
w;UqEC V  
Taxi.5.2018.FRA.1080p.Blu-ray.x264.Dolby.Atmos.7.1-DTOne.torrent (55 K) 下载次数:0 yXI >I  
s~I6SA&i  
的士速递5全特效简Taxi.5.2018.FRENCH.720p.BluRay.DTS.x264-UTT[EtHD].zip (97 K) 下载次数:0